Rekoneksja

 

 

Czym jest rekoneksja?
rekoneksja - z ang.reconnect-oznacza dosłownie-na nowo połączyć , The Reconnection - oznacza ponowne połączenie - to ponowne połączenie z Wszechświatem i z energią ziemi.Podłączenie do źródła - to aktywacja powrotu z umysłu do poziomu serca , do wewnętrznego boskiego pierwiastka w nas.To oznacza rozumienie bez odwoływania się do umysłu, bez potrzby konsultacji z umysłem.
Wszyscy jesteśmy połaczeni na poziomie ducha , ale przebywając w umyśle rozpoczyna się poczucie separacji z czymkolwiek.Obecna ludzkość zatraciła ten wewnętrzny kontakt z sobą , doszło do zmiany świadomości, gatunek ludzki stał się lewopółkulowy , ludzie nie mają współczucia dla siebie nawzajem , walczą i zabijają się.
Rekoneksja swoistego rodzaju metoda przebudza nas na poziomie serca , czujemy , że nasza świadomość ulega rozszerzeniu , ale również mocniej stoimy na nogach w otaczającej nas rzeczywistości.Następuje przyspieszenie naszej ewolucji , ułatwione jest spełnienie naszej życiowej misji. W czasie przeprowadzanych 2 sesji zostaja aktywowane linie , które pozwalają na wymianę światła i informacji.Są one odpowiedzialne za przepływ energii w naszym ciele energetycznym.Odbudowując połączenie ze Źródłem , ponownie czujemy się częścią całości - wszystkiego co nas otacza.Powraca równowaga energetyczna a także poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii. W dawnych czasach gatunek ludzki był bardziej zintegrowany , zharmonizowany i lepiej połączony z polem energii uniwersalnej.
 
 
Jak wygladają sesje podłączeń do źródła?
Odbywa się to w dwóch etapach , które następują po sobie w przeciągu 48-72 godz. max i nie moga one być przeprowadzane na odległość.Sesje te powinny być poprzedzone przynajmniej jedną sesją uzdrawiania rekonektywnego , ale nie jest to warunkiem koniecznym.Podczas trwania tych sesji , pacjent nie jest dotykany , ale praktyk kreśli nad jego ciałem specjalną siatkę linii tzw. axiatonalnych.Rekoneksja jest bardzo osobistym, mistycznym i specyficznym przeżyciem.Można je porównać do duchowego przebudzenia.Ale doznania jakie mu towarzysza są całkiem namacalne , można czuć mrowienie w ciele, energię , widzieć kolory czy obrazy, odczuwać czyjś dotyk,bardzo głęboki relaks i wiele innych.Rekoneksję przeprowadza się raz w życiu i może ona spowodować duże zmiany na poziomie świadomości, duchowym czy w materialnym świecie.
 

 

Dr. Eric Pearl przyjął te wibracje w 1993 r i mówi: "kiedy znowu zostaniesz zakotwiczony przy pomocy tej nowej wibracji, wtedy sam staniesz się częścią tej uzdrawiającej energii. To jest sposób bycia.".

 

Inwestycja w podłączenie do źródła jest niezmienna i ma wymiar symboliczny /symbolizuje wymianę energetyczną na poziomie wibracji 333/ - wynosi 333 $ a w krajach z walutą Euro - 333 Euro.

 

                                                                                                        Copyright by Manava   All Rights Reserved           Web Site Designed by WEBSTRON - Centrum stron internetowych