Rekoneksja

Czym jest rekoneksja? rekoneksja – z ang.reconnect-oznacza dosłownie-na nowo połączyć , The Reconnection – oznacza ponowne połączenie – to ponowne połączenie z Wszechświatem i z energią ziemi.Podłączenie do źródła – to aktywacja powrotu z umysłu do poziomu serca , do wewnętrznego boskiego pierwiastka w nas.To oznacza rozumienie bez odwoływania się do umysłu, bez potrzby konsultacji z umysłem. Wszyscy jesteśmy połaczeni na poziomie ducha , ale przebywając w umyśle rozpoczyna się poczucie separacji z czymkolwiek.Obecna ludzkość zatraciła ten wewnętrzny kontakt z sobą , doszło do zmiany świadomości, gatunek ludzki stał się lewopółkulowy , ludzie nie mają współczucia dla siebie nawzajem , walczą i zabijają się. Rekoneksja swoistego rodzaju metoda przebudza nas na poziomie serca , czujemy , że nasza świadomość ulega rozszerzeniu , ale również mocniej stoimy na nogach w otaczającej nas rzeczywistości.Następuje przyspieszenie naszej ewolucji , ułatwione jest spełnienie naszej życiowej misji. W czasie przeprowadzanych 2 sesji zostaja aktywowane linie , które pozwalają na wymianę światła i informacji.Są one odpowiedzialne za przepływ energii w naszym ciele energetycznym.Odbudowując połączenie ze Źródłem , ponownie czujemy się częścią całości – wszystkiego co nas otacza.Powraca równowaga energetyczna a także poczucie wewnętrznego spokoju i harmonii. W dawnych czasach gatunek ludzki był bardziej zintegrowany , zharmonizowany i lepiej połączony z polem energii uniwersalnej.     Jak wygladają sesje podłączeń do źródła? Odbywa się to w dwóch etapach , które następują po sobie w przeciągu 48-72 godz. max i nie moga one być przeprowadzane na odległość.Sesje te powinny być poprzedzone przynajmniej jedną sesją uzdrawiania rekonektywnego , ale nie jest to warunkiem koniecznym.Podczas trwania tych sesji , pacjent nie jest dotykany , ale praktyk kreśli nad jego ciałem specjalną siatkę linii tzw. axiatonalnych.Rekoneksja jest bardzo osobistym, mistycznym i specyficznym przeżyciem.Można je porównać do duchowego przebudzenia.Ale doznania jakie mu towarzysza są całkiem namacalne , można czuć mrowienie w ciele, energię , widzieć kolory czy obrazy, odczuwać czyjś dotyk,bardzo głęboki relaks i wiele innych.Rekoneksję przeprowadza się raz w życiu i może ona spowodować duże zmiany na poziomie świadomości, duchowym czy w materialnym świecie.  

Dr. Eric Pearl przyjął te wibracje w 1993 r i mówi: „kiedy znowu zostaniesz zakotwiczony przy pomocy tej nowej wibracji, wtedy sam staniesz się częścią tej uzdrawiającej energii. To jest sposób bycia.”.

Inwestycja w podłączenie do źródła jest niezmienna i ma wymiar symboliczny /symbolizuje wymianę energetyczną na poziomie wibracji 333/ – wynosi 333 $ a w krajach z walutą Euro – 333 Euro.